Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021
 

290 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020
 

223 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
 

129 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
 

145 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Έκτακτη Συνεδρίαση, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020
 

151 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Έκτακτη Συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020
 

125 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Έκτακτη Συνεδρίαση, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
 

293 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
 

182 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020
 

112 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
 

314 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη