Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
40η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, 20.30 μ.μ.
 

378 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

39η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, 19.30 μ.μ.
 

162 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

38η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023
 

190 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

37η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023
 

242 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

36η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
 

435 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

35η Έκτακτη Συνεδρίαση, Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023
 

1,24 ΜB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

34η Έκτακτη Συνεδρίαση, Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023
 

204 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

33η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023
 

190 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

32η Τακτική Συνεδρίαση, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2023
 

718 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

Ειδική συνεδρίαση, Κυριακή 6 Αυγούστου 2023
 

457 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη