Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
21η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022
 

300 KB Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

20η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 

250 KB Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

19η Έκτακτη Συνεδρίαση, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022
 

212 KB Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

18η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022
 

167 KB Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

17η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022
 

261 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

16η Έκτακτη Συνεδρίαση, Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022
 

127 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

15η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
 

285 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

14η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022
 

123 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

13η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 30 Μαΐου 2022
 

193 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

12η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 10 Μαΐου 2022
 

146 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη