Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
 
58 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη
 

4η Συνεδρίαση, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016
 
1,45 MB   Από το 4ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

 318 KB   Από το 4ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

 345 KB   Από το 4ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής


 287 KB   Από το 4ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής
 

3η έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016
 
175 KB  Από το 3ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής
 

2η Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016
 
620 KB    Από το 2ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

 655 KB    Από το 2ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

 345 KB    Από το 2ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής
 

1η Συνεδρίαση, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016
 
540 KB    Από το 1ο/2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής
 

29η Συνεδρίαση, Τρίτη 11 Αυγούστου 2015
 
317 KB    Από το 29ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

326 KB    Από το 29ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

321 KB    Από το 29ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

356 KB    Από το 29ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής
 

28η Συνεδρίαση, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015
 
414 KB    Από το 28ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

819 KB    Από το 28ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

700 KB    Από το 28ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

290 KB    Από το 28ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής
 

27η Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015
 
424 KB    Από το 27ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

391 KB    Από το 27ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

391 KB    Από το 27ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

338KB    Από το 27ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής
 

26η Συνεδρίαση, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015
 
321 KB    Από το 26ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

414 KB    Από το 26ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

340 KB    Από το 26ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

364 KB    Από το 26ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής

324 KB    Από το 26ο/2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικον. Επιτροπής
 


Σελίδες: 1