Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 24 Απριλίου 2017  (20/04/2017)
285 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη