Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


28η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022  (02/12/2022)

250 KB Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη