Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


27η Έκτακτη Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022  (28/11/2022)

113 KB Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη