Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


43η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022  (21/11/2022)

177 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη