Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


26η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022  (21/11/2022)

129 KB Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη