Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


30η Έκτακτη Συνεδρίαση, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022  (22/09/2022)

145 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη