Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Δήλωση κατεχόμενων κυψελών έως την 20η Οκτωβρίου 2022  (22/09/2022)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
21/09/2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει, ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ 1560/Β’/17-4- 2021) Απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» καθώς και με την υπ. αρ. 178/136702/25-5-2021 εγκύκλιο, όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, οφείλουν να προβούν σε δήλωση κατεχόμενων κυψελών έως την 20η Οκτωβρίου 2022.


Η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται είτε μέσω ηλεκτρονικής μορφής (μέσω διαχειριστικής εφαρμογής που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: minagric.gr ˃ ψηφιακές Υπηρεσίες ˃ ψηφιακές Υπηρεσίες για μελισσοκόμους ˃ Σύνδεση με κωδικούς taxis net), είτε στην αρμόδια ΔΑΟΚ, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα.


Πατήστε στο παρακάτω αρχείο για να ανοίξει


Αίτηση κατεχόμενης κυψέλης.pdf