Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


16η Έκτακτη Συνεδρίαση, Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022  (23/06/2022)

127 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη