Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Φεβρουάριου 2022  (13/01/2022)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 13/01/2022


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το έγγραφο που έλαβε από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής, για το έτος 2022 η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση των δράσεων 3.1«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στα πλαίσια του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, είναι η 10η Φεβρουάριου 2022.


Πιο συγκεκριμένα


Για την δράση 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων», ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, αξίας μέχρι τριάντα (30€) ευρώ ανά κυψέλη. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κατεχόμενων κυψελών, που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος. Οι κυψέλες αντικατάστασης, οι οποίες επιδοτούνται, θα φέρουν σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη ετικέτα ή πυροσφράγιση, με τα στοιχεία: «Καν.1308/13-2022»


Επίσης ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες, είτε πλαστικές αξίας μέχρι εννιά (9 €) ευρώ έκαστη. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 20% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κατεχόμενων κυψελών, που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος. Οι κινητές βάσεις, οι οποίες επιδοτούνται, θα φέρουν σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη ετικέτα ή πυροσφράγιση, με τα στοιχεία: «Καν.1308/13-2022»


Δικαιούχοι της δράσης:
είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 κυψελών, 
β) είναι ενεργοί μελισσοκόμοι και
γ) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών


Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ενισχύεται μέρος της δαπάνης για την μετακίνηση κυψελών, από τον συνήθη μόνιμο τόπο εγκατάστασης – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα, καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων. Αφορά την εαρινή – θερινή περίοδο μετακινήσεων, δηλαδή μετακινήσεις οι οποίες δηλώνονται έως 10η Φεβρουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους και πραγματοποιούνται από την 11η Φεβρουαρίου μέχρι και την 20η Ιουνίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους.


Δικαιούχοι της δράσης:
Οι δικαιούχοι της δράσης είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα, ενεργοί μελισσοκόμοι, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες», έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών και εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω περίπτωσης:
αα) «επαγγελματίες αγρότες», οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000€.
ββ) «επαγγελματίες αγρότες», οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/ και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/ και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση.
γγ) συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παράγωγης 5.000€
β) νομικά πρόσωπα, που έχουν υποβάλλει αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών και διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες», τα οποία δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής 8.000 Ευρώ και απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι.


Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δράση 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων», και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», να αποστείλουν της αντίστοιχες συνημμένες αιτήσεις, με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά και Κυκλάδων (Ταχυδρομική Διεύθυνση Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά και Κυκλάδων, Πύλης 4 Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, τηλέφωνο: 210-4172108, 210-4123885, φαξ: 210-4120125. E-mail: meli13@cha.forthnet.gr).


Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να τα διαβάσετε :


1. Υπόδειγμα για αίτηση δήλωσης στη δράση 3.1.pdf


1. Υπόδειγμα για αίτηση δήλωσης στη δράση 3.2.pdf