Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  (12/01/2022)

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
ΚΔΒΜ Γαλατά, 12-01-2022


Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.


Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid- 19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε το δελτίο τύπου και την αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένων 2022.


1. Δελτίο τύπου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής.pdf

2. Aίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένων 2022.pdf


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:


Τηλ. : 22980-42211, 22980-43738
Ταχ. Διεύθυνση: Παραλιακή Οδός Γαλατά Τροιζηνίας, τ.κ. 18020
Email: dhmostr@otenet.gr
Αρμόδια υπάλληλος : Ευαγγελία Απ. Παπαχρήστου


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.