Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι ξεκινά η περίοδος διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων για το έτος 2021  (24/11/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 24-11-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, τμήματος Υγείας Ζώων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, ξεκινά η περίοδος διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων για το έτος 2021.


Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί, συγκυριακά και μη, να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει με αίτησή τους τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.


Για τα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην Υπηρεσία εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της).


Για τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της  (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων και τη φετινή χρονιά (2021), η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί: α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην Υπηρεσία και β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου / χοιροτρόφου  στην Υπηρεσία (www.minagric.gr) . Στην περίπτωση αυτή, το μητρώο της εκμετάλλευσης, θα πρέπει επιπλέον να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία και να θεωρηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του).


Τέλος, σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος επιθυμεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία, θα πρέπει να φέρει μαζί του το μητρώο της εκμετάλλευσής του, καθώς και το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προσέλθει αντιπρόσωπός του, με αρμοδίως θεωρημένη εξουσιοδότηση. Απαιτείται η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία.


Πιο συγκεκριμένα, από τις 30/11/2021 έως και τις 02/12/2021 (ώρες γραφείου), στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Πόρου, θα βρίσκεται αρμόδιο Κλιμάκιο, προκειμένου να συλλέξει σχετικές αιτήσεις.


Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην Υπηρεσία, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας. Σε ενδεχόμενο μη τήρησης των ανωτέρω, η Υπηρεσία θα μεριμνήσει για την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων συμμόρφωσης.