Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


41η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021  (26/11/2021)

250 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη