Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ανακοίνωση ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.  (09/10/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., Γαλατάς, 09-10-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.


Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι έχουν ήδη καλυφθεί οι θέσεις από μητέρες που έχουν πάρει «voucher» και από μητέρες που είχαν πλήρη φάκελλο και δεν πήραν «voucher» στη Δομή «Κ.Δ.Α.Π. Μεθάνων».


Συνολικά έχουν καλυφθεί οι 23 από τις 44 διαθέσιμες θέσεις. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ακόμη 21 διαθέσιμες θέσεις.


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων και η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. συνεπείς στη δέσμευσή τους, καλούν τις  μητέρες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για δωρεάν συμμετοχή των παιδιών τους, ακόμα και αν δεν έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα το καλοκαίρι, να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:


Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης:


1. Έντυπο αίτησης (την βρίσκουν εκεί που θα καταθέτουν τις αιτήσεις)
2. Εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο γονέων έτους 2021 (εισοδήματα 2020)
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο να αναφέρονται όλα τα παιδιά της οικογένειας
4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών κατατίθεται επίσης:
5. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται η μονογονεϊκότητα (διαζύγιο, χηρεία, άγαμη/ανύπαντρη μητέρα κλπ)
Σε περίπτωση που η αιτούσα ή κάποιο από τα παιδιά της οικογένειας έχουν κάποια αναπηρία με ποσοστό άνω του 35% ή ο σύζυγος της αιτούσας  είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω:
6. Πιστοποίηση ΚΕΠΑ με το ποσοστό της αναπηρίας.


Οι μητέρες θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στο Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας από Δευτέρα 11-10-2021 έως και Πέμπτη 14-10-2021, κατά τις ώρες 13:30 - 21:30 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kdap38@gmail.com


Το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. θα εξετάσει τους φακέλους των μητέρων και όσες έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, θα μοριοδοτηθούν με το ίδιο σύστημα μοριοδότησης που ακολουθεί και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην ετήσια Πρόσκληση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, ώστε να καταρτιστεί πίνακας κατάταξης δυνητικά ωφελούμενων παιδιών, βάσει της μοριοδότησης που θα λάβουν.


Θα διατεθεί το σύνολο των θέσεων της Δομής τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας βάσει της μοριοδότησης κάθε μητέρας.


Στη συνέχεια, οι μητέρες με την υψηλότερη μοριοδότηση θα ενημερωθούν από το προσωπικό της Δομής για τα επόμενα βήματα ολοκλήρωσης της εγγραφής των παιδιών τους στο «Κ.Δ.Α.Π. Μεθάνων».