Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


21η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021  (08/10/2021)

140 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη