Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


20η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021  (28/09/2021)

128 KB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη