Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


24η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021  (23/07/2021)

241 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη