Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


20η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021  (09/06/2021)

168 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη