Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Έκτακτη Συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020  (23/11/2020)

125 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη