Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι το ΚΔΑΠ Τροιζηνίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020  (10/11/2020)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Γαλατάς, 10-11-2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι το ΚΔΑΠ Τροιζηνίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, καθώς  αναστέλλεται η λειτουργία όλων των ΚΔΑΠ Πανελλαδικά στo πλαίσo λήψης μέτρων  προστασίας από τον COVID-19.


Τα ανωτέρω ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 (ΦΕΚ τεύχος Β 4899/6.11.2020), όπως εξειδικεύτηκαν με την αρ. πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.45385/1986/09.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.