Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020  (20/10/2020)

182 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη