Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


30 Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020  (16/10/2020)

289 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη