Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


27η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020  (16/09/2020)
268 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη