Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020  (02/07/2020)
415 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη