Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


16η Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020  (02/07/2020)
126 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη