Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Μαΐου 2020  (22/05/2020)
225 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη