Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


20η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019  (29/11/2019)
190 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη