Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019  (28/11/2019)
211 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη