Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019  (07/10/2019)
197 KB   Από το 115ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 116ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

195 KB   Από το 117ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 118ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 119ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

193 KB   Από το 120ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

245 KB   Από το 121ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

283 KB   Από το 122ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

197 KB   Από το 123ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

310 KB   Από το 124ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

359 KB   Από το 125ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 126ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

194 KB   Από το 127ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.