Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής


11η τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019  (11/07/2019)
73 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη