Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου
Παράταση 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του υπο-μέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020  (07/06/2019)
Πατήστε στο παρακάτω αρχείο pdf για να διαβάσετε σχετικά με την παράταση του προγράμματος