Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου
Αναγνώριση του φυσικού πόρου των πηγών των Μεθάνων του Δήμου Τροιζινίας-Μεθάνων, ως Ιαματικού  (05/06/2019)
Πατήστε τα παρακάτω αρχεία pdf για να διαβάσετε τα δελτία τύπου αναφορικά με την αναγνώριση του φυσικού πόρου των πηγών των Μεθάνων του Δήμου Τροιζινίας-Μεθάνων, ως Ιαματικού.