Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019   (15/03/2019)
250 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη