Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019  (10/01/2019)
105 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη