Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018  (04/12/2018)
129 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη