Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018  (05/10/2018)
153 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη