Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018  (13/09/2018)
245 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη