Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 18 Απριλίου 2018  (13/04/2018)
277 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη