Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017  (19/06/2017)
158 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη