Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
11η Συνεδρίαση, Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017  (15/06/2017)
188 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη