Αποφάσεις Δημάρχου
Αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω πένθους
(15/01/2019)
...

 

Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων τους
(19/11/2018)
...

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων
(16/11/2018)
...

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων
(06/11/2018)
...

 

Ορισμός Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και καθορισμός αρμοδιοτήτων του
(22/09/2017)
...

 

Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους
(01/03/2017)
...

 

Απευθείας Ανάθεση συντήρησης και υποστήριξης της ιστοσελίδας (Website)του Δήμου Tροιζηνίας-Μεθάνων
(06/10/2016)
...

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και ορισμός νέου Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων
(04/07/2016)
Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και ορισμός νέου Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

 

«Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης Ιστοσελίδας (WEBSITE) του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων
(08/09/2015)
«Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης Ιστοσελίδας (WEBSITE) του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων

 


Σελίδες: 1