Αποφάσεις Δημάρχου Κων. Δ. Καραγιάννη
Αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω πένθους (15/01/2019)
...

 

Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων τους (19/11/2018)
...

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (16/11/2018)
...

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (06/11/2018)
...

 

Ορισμός Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και καθορισμός αρμοδιοτήτων του (22/09/2017)
...

 

Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους (01/03/2017)
...

 

Απευθείας Ανάθεση συντήρησης και υποστήριξης της ιστοσελίδας (Website)του Δήμου Tροιζηνίας-Μεθάνων (06/10/2016)
...

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και ορισμός νέου Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (04/07/2016)
Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και ορισμός νέου Αντιδημάρχου του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

 

«Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης Ιστοσελίδας (WEBSITE) του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων (08/09/2015)
«Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης Ιστοσελίδας (WEBSITE) του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων

 


Σελίδες: 1