Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής
Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαΐου 2022
 

218 ΚB     Από τον 1ο/2022 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 17 Μαϊου 2021
 

218 ΚB     Από το 3ο-4o/2021 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Απριλίου 2021
 

745 ΚB     Από το 2ο/2021 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 6 Απριλίου 2021
 

741 ΚB     Από το 1ο/2021 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020
 

200 ΚB   Από τον 12ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

206 ΚB   Από τον 13ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020
 

744 ΚB     Από το 11ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 4 Αυγούστου 2020
 
203 ΚB     Από το 7ο-10ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 28 Απριλίου 2020
 
222 ΚB     Από το 5ο-6ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
 
190 ΚB     Από το 3ο-4ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
 
200 ΚB     Από το 1-2ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 


Σελίδες: 1