Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής
5η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, 11.00 π.μ
 

233 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

4η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, 10.30 π.μ
 

259 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

3η Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 11 Μαϊου 2023
 

252 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

1η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 2 Μαϊου 2023
 

239 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

8η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 12.00 μ.μ.
 

197 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

7η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 11.00 π.μ.
 

289 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

6η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
 

241 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

4η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, 13.00 μ.μ.
 

237 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

3η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαϊου 2022, 12.00 μ.μ.
 

225 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

2η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Μαϊου 2022, 13.30 μ.μ.
 

222 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 


Σελίδες: 1 2 | Επόμενη