Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής
8η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 12.00 μ.μ.
 

197 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

7η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 11.00 π.μ.
 

289 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

6η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
 

241 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

4η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, 13.00 μ.μ.
 

237 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

3η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαϊου 2022, 12.00 μ.μ.
 

225 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

2η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Μαϊου 2022, 13.30 μ.μ.
 

222 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

1η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Μαϊου 2022, 12.00 μ.μ.
 

222 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021
 

257 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 17 Μαϊου 2021
 

321 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 6 Απριλίου 2021
 

280 ΚB  Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

 


Σελίδες: 1 2 | Επόμενη