Αποφάσεις Αναπτυξιακού Συνδέσμου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 25 Μαΐου 2021
 

90 ΚB     Από τον 3 & 4ο/2021 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 13 Απριλίου 2021
 

798 ΚB     Από τον 1 & 2ο/2021 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020
 

739 ΚB     Από τον 12ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
 

153 ΚB     Από τον 11ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 4 Αυγούστου 2020
 
163 ΚB     Από το 9ο και 10ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020
 
225 ΚB     Από το 7ο και 8ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 28 Απριλίου 2020
 
180 ΚB     Από το 4ο-5ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

160 ΚB     Από το 6ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 10 Απριλίου 2020
 
170 ΚB     Από το 3ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
 
142 ΚB     Από το 1-2ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 


Σελίδες: 1