Αποφάσεις Αναπτυξιακού Συνδέσμου
Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 4 Αυγούστου 2020
 
163 ΚB     Από το 9ο και 10ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020
 
225 ΚB     Από το 7ο και 8ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 28 Απριλίου 2020
 
180 ΚB     Από το 4ο-5ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης

160 ΚB     Από το 6ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 10 Απριλίου 2020
 
170 ΚB     Από το 3ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 

Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
 
142 ΚB     Από το 1-2ο/2020 αρ. απόφασης της συνεδρίασης
 


Σελίδες: 1