Συνεδριάσεις Αναπτυξιακού Συνδέσμου
5η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, 12.00 π.μ
 

215 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

4η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, 11.30 π.μ.
 

465 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

3η Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 11 Μαϊου 2023
 

256 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

1η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 2 Μαϊου 2023
 

234 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

8η Ειδική Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, 12.30 μ.μ.
 

128 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

7η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, 12.00 μ.μ.
 

235 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

6η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022
 

235 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

5η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαΐου 2022
 

249 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

4η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Μαΐου 2022
 

229 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 

3η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 12 Απριλίου 2022
 

232 ΚB Πρόσκληση Συνεδρίασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου

 


Σελίδες: 1 2 3 4 | Επόμενη